چاپ
بازدید: 410

تذکرات

 

درباره درس

هدف درس مدارهای الکتریکی 1، آشنایی با مبانی مدارهای الکتریکی فشرده و روش­های تحلیل مدارهای مقاومتی و غیر مقاومتی و مدارهای حالت دائمی سینوسی می باشد.

 

رئوس مطالب

Electrical Circuit I

 

 منابع

 

تکالیف

فصل I   فصل II

 

پروژه ها

پروژه I   پروژه II

 

نحوه ارزیابی